Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2345
Nhan đề: Nhận thức của sinh viên trên địa bàn Hà Nội về hoạt động tình nguyện
Tác giả: Vũ, Quỳnh Châu
Từ khoá: Hoạt động tình nguyện
Sinh viên
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 2 .- Tr.59-67
Tóm tắt: Kết quả khảo sát nhận thức về hoạt động tình nguyện của 300 sinh viên trên địa bàn Hà Nội cho thấy, sinh viên trong mẫu nghiên cứu có nhìn nhận tốt về ý nghĩa xã hội của hoạt động tình nguyện và giá trị mà hoạt động đó đem lại cho mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, các em cũng nhận thấy những khó khăn, nguy hiểm của hoạt động này. Có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê của từng khía cạnh nhận thức đối với hoạt động tình nguyện của sinh viên xét theo một số tiêu chí.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2345
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_435.43 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.