Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23460
Nhan đề: Tiếp tục tìm kiếm
Tác giả: Wehbe Rana
Từ khoá: Tiếp tục tìm kiếm
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.76-77
Tóm tắt: Từ kinh nghiệm đi du lịch của mình, Eric Gnock Fah đồng sáng lập doanh nghiệp dịch vụ đặt chỗ du lịch hiện có giá trị hơn một tỉ đô la.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23460
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
393.9 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.