Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23467
Nhan đề: Đại sứ của cám dỗ
Tác giả: Chmielewski Dawn
Từ khoá: Đại sứ của cám dỗ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.118-119
Tóm tắt: Hana Tjia của công ty United Talent Agency đang cố thuyết phục các thương hiệu hào hứng tiếp cận các nữ game thủ trẻ tuổi - và sẵn sàng trả số tiền lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ để đạt được điều đó.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23467
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
343.99 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.