Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23469
Title: Mục đích cao cả hơn
Authors: Barker Christian
Keywords: Mục đích cao cả hơn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.126-127
Abstract: Ông trùm ngành khai thác sắt của Úc, Andrew Forrest, không để tiền thừa kế cho con cái, công khai thông tin về các khoản đóng góp từ thiện của mình và kêu gọi những người giàu có ở châu Á làm từ thiện nhiều hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23469
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
375.28 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.