Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/235
Title: Miền Nam: hơn 7.800 tỷ đầu tư vào lưới điện
Authors: Cao, Quân
Keywords: Vốn đầu tư
Lưới điện
Miền Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 225+226 .- Tr.17-18
Abstract: Năm 2017, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra, cũng như các nhiệm vụ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Đặc biệt, EVNSPC đã đầu tư 7.871 tỷ đồng để củng cố lưới điện và xây dựng, sửa chữa các công trình điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn khu vực 21 tỉnh, thành phố phía Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/235
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.