Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23561
Title: Xây dựng bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề Hàm số mũ và Hàm số logarit cho học sinh trung học phổ thông
Authors: Đào, Thị Hoa
Keywords: Bài toán thực tiễn
Hàm số mũ
Hàm số logarit
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 452 .-Tr.48-51,23
Abstract: Một trong những mục tiêu trong dạy học môn Toán là giúp học sinh vận dụng những kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản vào giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách khoa học, có hệ thống. Bài viết đề cập đến khái niệm và vai trò của bài toán thực tiễn, các phương pháp xây dựng bài toán thực tiễn khi dạy học chủ đề Hàm số mũ và hàm số logarit, các dạng bài toán thực tiễn thường gặp và một số định hướng sử dụng bài toán thực tiễn khi dạy học chủ đề này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23561
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.