Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23625
Title: Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Không có vua của Nguyễn Huy Thiệp
Authors: Võ, Thị Bảy
Keywords: Tự sự
Kể chuyện
Trần thuật
Nghệ thuật
Không có vua
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 455 .-Tr.35-38
Abstract: Tự sự học là phân môn nghiên cứu cấu trúc diễn ngôn truyện kể. Lí thuyết tự sự học tập trung nghiên cứu vai trò của người trần thuật trong việc “can dự” vào cấu trúc văn bản. Ứng dụng lí thuyết tự sự học vào nghiên cứu tác phẩm Không có vua của Nguyễn Huy Thiệp giúp sinh viên tìm hiểu cấu trúc nội tại của tác phẩm và thấy được những đóng góp của nhà văn với tư cách là người sáng tạo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23625
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.