Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23630
Title: Xác định và thực hiện mục tiêu chiến lược thu hút sinh viên quốc tế của Malaysia bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Authors: Trần, Văn Hùng
Keywords: Giáo dục đại học
Mục tiêu chiến lược
Sinh viên quốc tế
Malaysia
Bài học kinh nghiệm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 455 .-Tr.61-64
Abstract: Thu hút sinh viên quốc tế là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của Kế hoạch chiến lược Giáo dục đại học Quốc gia Malaysia giai đoạn 2007 đến sau năm 2020. Sự thành công trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược này đã góp phần đưa Malaysia trở thành một trong những quốc gia thu hút sinh viên quốc tế hàng đầu thế giới. Bài viết nghiên cứu việc xác định và quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược thu hút sinh viên quốc tế của Malaysia từ năm 2007 đến nay, từ đó rút ra những gợi ý chính sách và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23630
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.