Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23635
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Trọng Nhân-
dc.date.accessioned2020-04-23T06:40:15Z-
dc.date.available2020-04-23T06:40:15Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-025X-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23635-
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích khám phá nhu cầu du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của người cao tuổi. Phương pháp phỏng vấn bằng bảng câu hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu sơ cấp. 102 đáp viên được phỏng vấn bằng kỹ thuật chọn mẫu kiểu thuận tiện và phát triển mầm. Thống kê mô tả và kiểm định giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người cao tuổi huyện Ngọc Hiển có nhu cầu du lịch khá cao. Nhu cầu du lịch của người cao tuổi tương quan thuận với trình độ học vấn, tình hình việc làm hiện tại, tình hình kinh tế hiện tại, trình trạng sức khỏe và thu nhập của họ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 02(68) .- Tr.17-21-
dc.subjectNhu cầu du lịch của người cao tuổivi_VN
dc.subjectHuyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mauvi_VN
dc.titleNhu cầu du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của người cao tuổi: Nghiên cứu trường hợp huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mauvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.