Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23639
Title: Cải thiện lợi nhuận sản xuất mè trên đất trồng lúa kém hiệu quả tại Cần Thơ
Authors: Trịnh, Quang Khương
Lê, Ngọc Phương
Nguyễn, Ngọc Nam
Trần, Ngọc Nguyên
Keywords: Quản lý dinh dưỡng
Sản xuất mè
Đất lúa kém hiệu quả
Kỹ thuật canh tác tiên tiến
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 02(68) .- Tr.33-38,60
Abstract: Chuyển đổi vụ lúa Xuân Hè (XH) trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu trong vụ XH, trong đó có sản xuất mè nhằm đa dạng cây trồng, tiết kiệm phân bón, giảm áp lực sâu bệnh, tiết kiệm nước tưới, nâng cao thu nhập cho nông dân. Để thực hiện chính sách này, cần thiết ứng dụng những biện pháp kỹ thuật mới, thực hiện mô hình gói kỹ thuật canh tác tiên tiến dựa trên quản lý dinh dưỡng và mật độ cây mè ở quận Thối Nốt và quận Ô Môn, thành phố Cần Thư trong năm 2017-2019. Khi so sánh nông dân trồng mè với trồng lúa trong vụ XH 2019 đã gia tăng được 7.334.000 đồng/ha, trong khi đó ở 20 ha mô hình trồng mè đã gia tăng lợi nhuận là 11.904.000 đồng/ha so với trồng lúa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23639
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.