Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23647
Title: Festival Huế Tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch
Keywords: Festival Huế
Thúc đẩy phát triển du lịch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 05 .- Tr.4
Abstract: Festival Huế 2018 diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5/2018 với hàng trăm hoạt động văn hóa, giải trí, du lịch đặc sắc, thu hút gần 1,2 triệu lượt người tham dự. Sau 10 lần tổ chức, Festival Huế đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng và du khách, tạo động lực thúc đẩy du lịch phát triển, tôn vinh và quảng bá bản sắc văn hóa đất nước, góp phần mở rộng giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23647
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
848.34 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.