Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23667
Title: Nữ doanh nhân trong các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ tại Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thanh Hương
Keywords: Nữ doanh nhân
Trong các doanh nghiệp
Kinh doanh nhỏ tại Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 550 .- Tr.17-19
Abstract: Ở Việt Nam, 90% tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế được phân loại là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ (MIE). Sự tồn tại và phát triển của các loại hình doanh nghiệp này đóng một vai trò quan trọng không chỉ đối với tăng trưởng kinh tế mà còn cho sự ổn định về an sinh xã hội, tạo việc làm và phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, phát triển MIE được coi là cách tốt hơn để giảm nghèo và phát triển bền vững ở các nước đang phát triển như Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23667
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
706.46 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.