Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23702
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐinh, Văn Nguyên-
dc.contributor.authorNguyễn, Xuân Hòa-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Hương-
dc.date.accessioned2020-04-23T09:19:40Z-
dc.date.available2020-04-23T09:19:40Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-4794-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23702-
dc.description.abstractVới bờ biển dài hơn 3.000 km và diện tích vùng biển hơn 1 triệu km² cùng nhiều hải đảo, vận tốc gió trên bờ hơn 5 m/s, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng rất lớn để phát triển điện gió. Việc phát triển điện gió ngoài khơi còn là nguồn hỗ trợ lớn cho bảo vệ biển đảo và là chiến lược tương lai cho ngành dầu khí để tái sử dụng các dàn khoan. Tuy nhiên, sự phát triển điện gió ở nước ta hiện nay còn khá khiêm tốn. Bài viết đề cập tổng quan hiện trạng về các dự án, cơ chế tài chính cho điện gió ở Việt Nam. Trên cơ sở đó phân tích những cơ hội, thách thức và đề xuất một số giải pháp cho phát triển nguồn năng lượng này ở nước ta.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .- Tr.19-22-
dc.subjectCơ hộivi_VN
dc.subjectThách thứcvi_VN
dc.subjectPhát triển điện gióvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleCơ hội và thách thức trong phát triển điện gió ở Việt namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.71 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.