Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23724
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Trung Thắng-
dc.contributor.authorHoàng, Hồng Hạnh-
dc.contributor.authorDương, Thị Phương Anh-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Tú-
dc.date.accessioned2020-04-24T03:39:03Z-
dc.date.available2020-04-24T03:39:03Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-4794-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23724-
dc.description.abstractCùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, phát sinh chất thải rắn (CTR) ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng, gây áp lực lớn lên môi trường. Bài viết đánh giá tổng quan về thực trạng CTR ở nước ta và những vấn đề cần quan tâm trong việc xử lý nguồn ô nhiễm này.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .- Tr.51-53-
dc.subjectChất thải rắnvi_VN
dc.subjectVấn đề nổi cộm của môi trường Việt Namvi_VN
dc.titleChất thải rắn: Vấn đề nổi cộm của môi trường Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.