Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23736
Title: PC Vĩnh Long nhiều hoạt động" Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động"
Authors: Mỹ Thu
Keywords: PC Vĩnh Long
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.28-29
Abstract: Từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2018, Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh Long) tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động' lần thứ 2 với Chủ đề "chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại nơi làm việc, để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23736
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.