Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23739
Title: Bạo lực vợ chồng qua nghiên cứu ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Authors: Đinh, Phương Linh
Keywords: Giới
Bạo lực vợ chồng
Bạo lực thể chất
Bạo lực tinh thần
Bạo lực tình dục
Thanh Hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 02 .- Tr.26-36
Abstract: Bài viết tìm hiểu vấn đề bạo lực vợ chồng trên cơ sở tiếp cận giới khi xem xét cả vợ và chồng đều có khả năng là nạn nhân. Dựa trên số liệu cuộc khảo sát 520 người đã kết hôn tại một phường ở thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa năm 2016, phân tích cho thấy, trên 60% người đã từng bị bạo lực vợ chồng và khoảng trên ¼ người bị bạo lực vợ chồng về thể chất trong vòng 12 tháng trước thời điểm khảo sát. Tỷ lệ nạn nhân trong nhóm nam không thấp hơn nhiều so với trong nhóm nữ. Bạo lực tinh thần là loại bạo lực phổ biến nhất, trong khi bạo lực tình dục hiếm xuất hiện hoặc ít được thừa nhận là có xuất hiện. Tần suất và mức độ nghiêm trọng của bạo lực vợ chồng đối với nữ giới cao hơn so với nam giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23739
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.