Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23740
Title: Hành vi đi lễ chùa của thanh niên Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Minh Ngọc
Keywords: Hành vi đi lễ
Thanh niên Phật tử
Đi lễ chùa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 02 .- Tr.51-61
Abstract: Ngày nay, đi lễ chùa không còn là nhu cầu của riêng phụ nữ ở lứa tuổi già mà là nhu cầu trong mọi tầng lớp xã hội, không phân biệt tuổi tác. Các nhóm xã hội đi lễ với mục đích khác nhau, thái độ khác nhau thể hiện nhu cầu tôn giáo khác nhau. Bài viết phân tích số liệu từ cuộc khảo sát hành vi đi lễ của thanh niên Hà Nội hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự khác biệt giữa các nhóm thanh niên là Phật tử và thành viên không tôn giáo về lý do, mục đích và cách thức đi lễ chùa. Tuy nhiên nhìn chung, hành vi đi lễ của các nhóm thanh niên đều hướng đến mục đích nhập thế. Chính vì những mục đích nhập thế như vậy nên phần đông thanh niên ngày nay đến với chùa không phải là để học hỏi mà là để cầu cúng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23740
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.