Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23742
Title: Cơ chế lan tỏa tin đồn trong không gian bán công cộng: Nghiên cứu trường hợp quán cà phê ở Hà Nội
Authors: Lữ, Thị Mai Hoa
Nguyễn, Quý Thanh
Keywords: Tin đồn
Hình thành tin đồn
Không gian bán công cộng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 02 .- Tr.37-50
Abstract: Dựa trên số liệu khảo sát chọn mẫu 900 người ở Hà Nội từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2018, bài viết phân tích cơ chế lan tỏa tin đồn trong không gian bán công cộng cà phê. Kết quả cho thấy, tin đồn không chỉ dừng lại theo ba quy luật truyền tải chính là nhấn mạnh độ nghiêm trọng của tin (sharpening), giản lược chi tiết nội dung (leveling), nhận định thông tin theo bản thân (assimilation) mà còn cả thêm thắt thông tin (adding) và bày tỏ trạng thái các nhân khi truyền tải lại thông tin. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra rằng, cá nhân khi đọc nhiều thông tin không rõ nguồn gốc và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chính thống thường có cảm giác hoang mang, lo lắng, mất niềm tin vào xã hội và truyền tải tin đồn nhiều hơn. Vì vậy, hướng tới kiểm soát tin đồn hiệu quả là rất quan trọng trong xã hội thông tin hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23742
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.