Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23743
Title: Di cảo Lưu Quang Vũ (Lưu Khánh Thơ tuyển soạn.NXB, Trẻ TP. Hồ Chí Minh,2018, 438 trang)
Authors: Nguyễn, Hữu Sơn
Keywords: Di cảo
Lưu Quang Vũ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 8 .- Tr.115-119
Abstract: Công trình tuyển soạn Di cảo Lưu Quang Vũ (do người em gái PGS.TS. Luư Khánh Thơ tuyển soạn, viết Lời nói đầu và trả lời phòng vấn "Thay lời bạt" - Đằng sau vinh quang là cay đắng) ra đời sau khi nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (1948-1988) ra đi tròn ba mươi năm... có thể coi đây là công trình văn bản học tác phẩm Lưu Quang Vũ có ý nghĩa cập nhật, tổng thành, nối tiếp tiếng nói người đương thời, đồng thời cũng là sự soát xét, tạo nên sự liền mạch giữa thế hệ sau với những đánh giá của lớp người đương thời, trong cuộc, giữa khi tác giả còn tại thế. Có thể coi đây là công trình văn bản học Lưu Quang Vũ nối tiếp theo những tác phẩm đã xuất bản trước đây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23743
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.