Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23748
Title: Công ty điện lực Hà Tĩnh đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định
Keywords: Hà Tĩnh
Cung cấp điện
An toàn điện năng
Công ty điện lực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.36
Abstract: Với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh hướng đến phát triển bền vững… ngay khi bước vào thực hiện kế hoạch năm 2018, toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh 4 tháng đầu năm đã đề ra, với mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23748
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
984.15 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.