Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23759
Title: Cuộc đấu tranh chống "Giặc ở trong lòng"
Authors: Vũ, Quang Hiển
Keywords: Chủ nghĩa cá nhân
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.7-9
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chỉ Minh thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền, tư tưởng kết hợp “xây” với "chống” tất cả mọi thứ "giặc bên trong" là chủ nghĩa cá nhân với những biểu hiện tham ô, lãng phí, quan liêu, chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết vô tổ chức, vô kỷ luật; bệnh chủ quan, bảo thủ, chủ nghĩa kinh nghiệm, giáo điều, lý luận suông, coi khinh lý luận, lười biếng, không chịu học tập cái mới... Ngày nay tư tưởng này của Người vẫn nóng hổi tính thời sự.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23759
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.