Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23767
Title: Nhận diện những bất cập, hạn chế qua 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ
Authors: Xuân Vinh
Keywords: Bất cập
Hạn chế
Yếu kém
Chiến lược cán bộ
Bài học kinh nghiệm
Đột phá
Xây dựng đội ngũ cán bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.17-21
Abstract: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhận diện rõ những bất cập hạn chế, yếu kém trong thực hiện Chiến lược cán bộ 20 năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó có giải pháp đồng bộ, đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp là một yêu cầu khách quan, bức thiết hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23767
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.