Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23810
Title: Phân lập hợp chất và đánh giá khả năng kháng khuẩn từ cao n-hexane của lá Ổi (Psidium guajava L.) họ Sim (Myrtaceae).
Authors: Th.s Lê, Thị Bạch
Ngô, Ngọc Gia Khương
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu chính của luận văn này là góp phần phân lập hợp chất và đánh giá khả năng kháng khuẩn từ cao n-hexane của lá Ôỉ (Psidium guajava L.). Lá Ôi có khối lượng tươi là 10 kg được thu hái trên địa bàn thành phố Cần Thơ, loại bỏ phần hư, rửa sạch, để ráo nước và phơi khô trong điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm. Sau đó xay nhỏ thu đươc 3 kg bột mịn. Bột cây đươc ngâm dầm trực tiếp với dung môi có độ phân cực tăng dần thu đươc dịch chiết, cô quay loại dung môi thu được các phân đoạn cao chiết tương ứng. Bằng phương pháp sắc ký cột cổ điển, từ cao n-hexane đã cô lập được hợp chất PSI02. Với các phương pháp phổ hiện đại là 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, xác định cấu trúc hợp chất PSI02 là β-sitosterol-3-O-β-D-glucoside (Daucosterol). Hợp chất PSI02 cho kết quả kháng ở cả hai chủng vi khuẩn: Escherichia coli và Bacillus subtilis.
Description: 53tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23810
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.