Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23923
Title: Bản đóng góp ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 45/2010/NĐCP
Authors: Trần, Ngọc Hùng
Keywords: Bản đóng góp ý kiến
Dự thảo nghị định
Sửa đổi bổ sung một số điều
Nghị định 45/2010/NĐCP
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 319+320 .- Tr.4-5
Abstract: Toàn bộ Dự thảo Nghị định lần này không tiếp thu được những ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo Luật về Hội như: đối tượng, trình tự thủ tục đăng ký khi thành lập Hội. Cơ chế tạo điều kiện các tố chức Hội thực hiện nhiệm vụ của mình theo Điều lệ, giảm bới các thủ tục mang tính “Quản lý”, can thiệp vào các công việc của Hội về tổ chức, về người lãnh đạo...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23923
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.