Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23932
Title: Đổi mới thể chế và quản trị hướng tới xây dựng thành phố thông minh
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiếu
Keywords: Đổi mới thể chế
Thành phố thông mimh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 319+320 .- Tr.8-11
Abstract: Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị những tiền đề cần thiết để xây dựng một Khu đô thị sáng tạo tại phía đông thành phố. Khu đô thị này sẽ làm hạt nhân để thành phố triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nền tảng xây dựng TP Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh…
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23932
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.66 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.