Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23941
Title: Một số giải pháp nhằm quản lý hiệu quả Quỹ Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trong thời gian tới
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Một số giải pháp
Quản lý hiệu quả
Bảo hiểm xã hội
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 22 .- Tr.49-51
Abstract: Bài viết đánh giá hoạt động quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quỹ), từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý hiệu quả Quỹ này, giải quyết tốt hơn nữa vấn đề an sinh xã hội trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người dân của Thủ đô.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23941
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.