Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2404
Title: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm việc với chủ tịch hội KHKT Cầu đường Việt Nam
Authors: Ngô, Đức Hành
Keywords: Bộ Giao thông Vận tải
Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 3 .- Tr.3
Abstract: Bài viết nêu lên những vấn đề hợp tác giữa Bộ Giao thông Vận tải và Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam về nguyên tắc trao đổi công việc hàng quý, hoạt động sơ kết chương trình phối hợp giữa 2 bên và ký kết chương trình hợp tác mới trong giai đoạn 2019 - 2021.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2404
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
715.37 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.