Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24139
Title: Cần Thơ đẩy mạnh phát triển du lịch
Authors: Phạm, Trung Hiếu
Lưu, Tiến Thuận
Keywords: Cần Thơ
Phát triển du lịch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 8 .- Tr.48-50
Abstract: Để phát huy hiệu quả vai trò đầu tàu của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long và hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra, trong hối cảnh hội nhập quốc tế, bên cạnh việc vận dụng và phát huy hiệu quả những tiềm năng sẵn có, ngành Du lịch thành phố cần nhận diện và giải quyết được những vấn đề còn tồn tại
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24139
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.