Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24141
Nhan đề: Những lý luận gắn kết khoa học – công nghệ và kinh tế phù hợp với các nước đang phát triển
Tác giả: Hoàng, Xuân Long
Hoàng, Lan Chi
Từ khoá: Các nước đang phát triển
Gắn kết
Khoa học – công nghệ
Kinh tế
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.3-9
Tóm tắt: Các nước đang phát triển không thể chỉ trông cậy vào lý luận dựa trên kinh nghiệm của các nước phát triển để rút ngắn khoảng cách tụt hậu và tiến tới bắt kịp các nước phát triển trong quan hệ gắn kết khoa học - công nghệ với kinh tế. Thực tế thành công của Đài Loan, Trung Quốc... đã chỉ ra các nền kinh tế đang phát triển cần thiết và có thể đi lên bằng những sáng kiến riêng của mình. Có các lý luận khác nhau dành cho các nước đang phát triển. Lựa chọn đúng lý luận phù hợp, các nước đang phát triển có thể tạo nên sức mạnh cạnh tranh với các nước phát triển quan hệ gắn kết KH&CN với kinh tế.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24141
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.