Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2416
Title: Nghiên cứu sử dụng phụ gia vôi thủy hóa trong việc cải thiện khả năng kháng ẩm và chống hằn lún vệt bánh xe của hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng đá Granite khu vực miền Trung
Authors: Vũ, Ngọc Phương
Nguyễn, Lan Anh
Keywords: Vôi thủy hóa
Phụ gia chống bong tách
Phá hoại do độ ẩm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 3 .- Tr.19-21
Abstract: Bài báo trình bày kết quả thí nghiệm được thực hiện trong phòng để đánh giá hiệu quả của phụ gia vôi thủy hóa trong việc cải thiện khả năng chống ẩm và chống hằn lún vệt bánh xe đối với hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng đá Granite khu vực miền Trung.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2416
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
386.63 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.