Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24228
Title: Quản lý tài chính doanh nghiệp: một số vấn đề khái niệm và nhân tố ảnh hưởng
Authors: Nguyễn, Xuân Phương
Keywords: Quản lý tài chính doanh nghiệp
Một số vấn đề khái niệm
Nhân tố ảnh hưởng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 563 .- Tr.87-89
Abstract: Từ lâu, quản lý tài chính là một trong những chức năng cơ bản, không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp. Theo đó, quản lý tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác trong một tổ chức như quản lý tài sản, quản trị marketing hay quản trị nguồn nhân lực. Ngoài ra, quản lý tốt tài chính sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm các nguồn lợi nhuận mới như đầu tư bằng vốn cổ phần, vốn vay. Quá trình đổi mới cơ chế quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam cũng cho thấy, doanh nghiệp nào xây dựng và thực thi tốt chính sách quản lý tài chính thì doanh nghiệp đó sẽ có lợi nhuận cao, sản phẩm mới có tính cạnh tranh. Do vậy việc quản lý tài chính một cách hiệu quả luôn là vấn đề đặt ra mà các nhà quản lý phải quan tâm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24228
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.