Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24251
Title: Nghiên cứu một số mô hình hợp đồng dự án PPP đường sắt đô thị (URT) và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Việt Hưng
Keywords: Nghiên cứu một số mô hình
Đường sắt đô thị (URT)
Hợp đồng dự án PPP
Chính sách cho Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 13 .- Tr.78-82
Abstract: Quan hệ đối tác công - tư (PPP) đã được chứng thực mang lại nhiều lợi ích hơn là một phương thức tài chính thuần túy. PPP cung cấp một số lợi thế, cơ hội về ổn định tài chính, dòng vốn và tăng hiệu quả đầu tư cho các nước dang phát triển. Nghiên cứu về một số cấu trúc mô hình hợp đồng dự án PPP lĩnh vực đường sắt đô thị (Urban Rail Transit - URT), sự phân bố rủi ro cho khu vực công và tư nhân sẽ cho thấy những mô hình hợp đồng ppp có thể áp dụng cho các dự án URT tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24251
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.1.126


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.