Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24315
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Việt Thắng-
dc.date.accessioned2020-06-11T07:04:40Z-
dc.date.available2020-06-11T07:04:40Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-0829-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24315-
dc.description.abstractỞ những địa bàn khó khăn, đặc thù như vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đông đồng bào dân tộc thiêu số... địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại không thuận tiện, kinh tế - xã hội chưa phát triển cần có các giải pháp phù hợp để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Trong đó, việc kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là yêu cầu cấp thiết nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin giới thiệu một vài giải pháp bước đầu đã cho kết quả khả quan.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.9-11-
dc.subjectCủng cốvi_VN
dc.subjectĐịa bànvi_VN
dc.subjectĐặc thùvi_VN
dc.subjectKhó khănvi_VN
dc.subjectTổ chức cơ sở Đảngvi_VN
dc.titleCủng cố tổ chức cơ sở Đảng ở địa bàn khó khăn, đặc thùvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.