Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24379
Title: Một số nội dung nghiên cứu về văn hóa Óc Eo từ nguồn tư liệu tại Thư viên Khoa hội xã hội
Authors: Phạm, Thu Trang
Keywords: Văn hóa Óc Eo
Tây Nam Bộ
Vương quốc Phù Nam
Thư viện Khoa học xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 7 .- Tr.50-57
Abstract: Văn hóa Óc Eo là một nền văn hóa khảo cổ có trình độ phát triển cao, phân bổ trên một không gian rộng lớn của toàn vùng Nam bộ. Đây là nên văn hóa gắn liền với lịch sử của vương quốc Phù Nam, một bộ phận cấu thành lịch sử dân tộc Việt Nam. Di tích Óc Eo - Ba Thê được nhiều nhà khoa học khẳng định là một cảng thị quan trọng, có mối quan hệ rộng rãi với nhiều quốc gia. Qua khảo sát nguồn tư liệu quí tại Thư viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học xã hội (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), đặc biệt là các tải liệu do Viện Viễn Đông Bác cổ (Ecole française d’Extrême Orient - EFEO) để lại, bài viết tập trung làm rõ các nội dung: Văn hóa Óc Eo trong vương quốc Phù Nam; Hoạt động kinh tế của cư dân Óc Eo; vấn đề xã hội, con người, văn hóa, tôn giáo của Óc Eo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24379
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.