Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24382
Title: Thái độ của thanh niên với người già ở Việt Nam
Authors: Lê, Văn Hảo
Keywords: Thái độ
Thanh niên
Người già
Thái độ của thanh niên với người già
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 7 .- Tr.3-14
Abstract: Thái độ của thanh niên với người già có thể dự báo hành vi, ứng xử của họ đối với người già trong gia đình và trong xã hội. Điều này rất có ý nghĩa trong một xã hội đang già hóa với tốc độ hiếm gặp và trong điều kiện phúc lợi, chăm sóc người già chủ yêu còn dựa vào nền tảng gia đình như ở Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng thang đo ASD (The Aging Semantic Differential/thang đo Phân biệt ngữ nghĩa về già hóa) để khảo sát tri giác mang tính định khuôn của thanh niên về người già trên một mẫu chọn 569 học sinh THPT và sinh viên đại học (tuổi trung bình là 19) từ 3 tỉnh thành (Hà Nội, Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh). Khác với những gì tìm được ở một số nền văn hóa khác, kết quả nghiên cứu cho thấy, thanh niên Việt Nam - không phân biệt giới tính, trình độ học vấn (PTTH và đại học), nơi ở, tôn giáo, tỉnh/thành, sống cùng ông bà nội/ngoại hay không - đều có thái độ tích cực đổi với người già. Dường như giá trị trọng lão và hiếu thảo trong gia đình và xã hội vẫn còn được duy trì. Thái độ của thanh niên với người già cũng được phát hiện là có tương quan thuận với mối quan hệ với ông bà và bổn phận về hiếu thảo của họ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24382
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.