Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24404
Title: Nhận thức của người nông dân về sản phẩm chăn nuôi an toàn
Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa
Keywords: Nhận thức
Nông dân
Chăn nuôi an toàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 7 .- Tr.58-73
Abstract: Để góp phần tìm hiểu nhận thức của người nông dân đối với sản xuất thực phẩm an toàn, bài viết này tập trung phân tích nhận thức của người nông dân về sản phẩm chăn nuôi an toàn. Kháo sát tiến hành trên 162 nông dân ở 2 tỉnh Hải Dương và Lâm Đồng. Mẫu khách thể khá cân đối về giới tính, địa bàn sinh sống; nhưng độ tuổi trung bình tương đối cao (tuổi trung bình là 49,2; độ lệch là 11,1). Phần đa nông dân có trình độ học vấn trung học cơ sở, đến từ những hộ gia đình vừa chăn nuôi vừa trồng trọt và không tham gia chăn nuôi an toàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Mặc dù ít người định nghĩa chính xác một sản phẩm chăn nuôi an toàn là như thế nào, nhưng phần lớn nông dân tham gia nghiên cứu đã ít nhiều nhận thức được cách thức chăn nuôi để tạo ra sản phẩm chăn nuôi an toàn. Nhận thức của nông dân có một số khác biệt khi xét theo một số đặc điểm cá nhân và đặc điểm của hộ gia đình. Tuy nhiên, nhận thức của nông dân về vấn đề này vẫn còn một số hạn chế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24404
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.