Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24446
Title: Chất liệu dân gian trong Những truyện hay viết cho thiếu nhi của Nguyễn Huy Tưởng
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Keywords: Chất liệu dân gian
Nguyễn Huy Tưởng
Những truyện hay
Viết cho thiếu nhi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 03 .- Tr.59-65
Abstract: Những truyện hay viết cho thiếu nhi là tập hợp tuyển chọn những sáng tác tiêu biểu từ năm 1940 đến năm 1960 của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Cuốn sách gồm 10 tác phẩm trọn vẹn và một đoạn trích, trong đó có tác phẩm đã rất quen thuộc với độc giả và có cả tác phẩm mới được phát hiện gần đây. Cuốn sách được xem như một "món quà yêu thương", "chứa đựng những tình cảm ưu ái của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng dành cho các em, những chủ nhân tương lại của đất nước mà ông luôn đặt trọn niềm tin yêu qua những trang viết thấm đẫm tình yêu thương con người, trân trọng của cuộc đời".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24446
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.