Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24608
Title: Một số định hướng góp phần đưa yến sào trở thành sản phẩm Quốc Gia có uy tín
Authors: Nguyễn, Lân Hùng Sơn
Keywords: Một số định hướng
Đưa yến sào
Sản phẩm Quốc Gia có uy tín
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 09(726) .- Tr.27-29
Abstract: Trong thời gian qua, tận dụng lợi thế địa lý và điều kiện tự nhiên, một số tỉnh như: Khánh Hòa, Kiên Giang... đã tập trung đầu tư cho nuôi, chế biến, phân phối, nghiên cứu bảo tồn nguồn lợi yến sào và bước đầu thu được giá trị kinh tế cao cho địa phương và doanh nghiệp, tạo thêm nhiều công ăn việc làm... Tuy nhiên, để đưa yến sào trở thành sản phẩm trọng điểm quốc gia có uy tín thi cần tạo lặp hành lang pháp lý vững chắc và xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu một cách hiệu quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24608
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
710.04 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.