Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2461
Title: Ảnh hưởng của áp suất không khí và tốc độ phun đến chất lượng màng trang sức trên bề mặt gỗ =
Other Titles: Effects of air pressure and spraying speed to quality of the coating film on wood surface
Authors: Phạm, Thị Ánh Hồng
Trần, Văn Chứ
Cao, Quốc An
Phan, Duy Hưng
Keywords: Áp suất không khí
Bề mặt gỗ
Chất phủ PU
Tốc độ phun
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 332 .- Tr.111-118
Abstract: Bài báo trình bày kết quả ảnh hưởng của áp suất không khí và tốc độ súng phun đến chất lượng màng trang sức trên bề mặt gỗ. Các mẫu gỗ được sơn phủ bằng sơn PU-Ti02 ở áp suất khí 0,1 Mpa, 0,14 Mpa, 0,18 Mpa, 0,22 Mpa, 0,26 MPa và tốc độ phun 60 m/phút, 65 m/phút, 70 m/phút, 75 m/phút, 80 m/phút. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi áp suất khí và tốc độ phun thay đổi thì độ bền bám dính của màng trang sức ở các chế độ phun đều đạt cấp độ 0, tương ứng với vết cắt hoàn toàn nhân, sơn không bị bong khỏi bề mặt gỗ. Tuy nhiên, một số tính chất của màng trang sức bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, cụ thể là chiều dày màng trang sức ở các chế độ phun tăng từ 46,52 µm đến 70,11 µm; độ bóng tăng từ 65,5% đến 92,1%; thời gian khô hoàn toàn màng trang sức dao động từ 24,04 giờ đến 29,01 giờ; độ biến màu AE giảm từ 14,25 đến 8 57. Vì vậy, sự thay đổi của áp suất không khí và tốc độ di chuyển của súng phun có ảnh hưởng rõ rệt đến một số chỉ tiêu chất lượng màng trang sức trên bề mặt gỗ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2461
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_611.03 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.