Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24612
Nhan đề: Một số bài tập hay vẽ kim loại vừa tác dụng với phi kim vừa tác dụng với acid
Tác giả: Trịnh, Ngọc Linh
Từ khoá: Một số bài tập hay
Vẽ kim loại
Tác dụng
Phi kim
Acid
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 04(352) .- Tr.22-24
Tóm tắt: Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCI (dư) thu được V lít khí H2 (dktc). Mặt khác cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn toàn với khí 02 (dư) thu được 15,2 gam oxit duy nhất. Giá trị của V là: A. 2,24 lít B. 4,48 lít c. 3,36 lít D. 6,72 lít.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24612
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
873.43 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.