Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24614
Title: Dược động học - dược lực học của Rifampicin trong điều trị bệnh nhân lao phổi
Authors: Lê, Thị Luyến
Bùi, Sơn Nhật
Vũ, Đình Hòa
Nguyễn, Thị Vân Anh
Nguyễn, Kim Cương
Nguyễn, Văn Hưng
Keywords: Bệnh lao
Dược động học
Dược lực học
MIC
Rifampicin
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(09) .-Tr.15-20
Abstract: Mục tiêu: Rifampicin có vai trò chính trong diệt khuẩn và ngăn ngừa tái phát. Nghiên cứu này nhằm xác định các đặc điểm dược động học (PK) và dược lực học (PD) của Rifampicin ở bệnh nhân lao phổi không đa kháng thuốc và tỷ lệ bệnh nhân đạt đích AUC/MIC. Phương pháp: mẫu máu tĩnh mạch ở những thời điểm xác định kể từ sau khi uống Rifampicin được lấy ở 135 bệnh nhân lao phổi mới hoặc tái trị, không đa kháng thuốc, được điều trị bằng thuốc chống lao hàng một vào ngày 10-14 sau khi bắt đầu điều trị để định lượng nồng độ thuốc trong huyết tương bằng HPLC-MS/MS. Đồng thời, mẫu đờm của bệnh nhân trước thời điểm điều trị được thu thập để phân lập chủng M. tuberculosis gây bệnh nhằm xác định giá trị MIC với Rifampicin. Mô hình dược động học quần thể được xử lý trên phần mềm Monolix 2018; thông số AUC được tính trên gói phần mềm Simulx thuộc R. MIC được xác định bằng phương pháp vi phiến tỷ lệ, sử dụng môi trường M7H11. Tỷ lệ AUC/MIC của mỗi cá thể được so với giá trị đích AUC/MIC>271. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình dược động học quần thể của Rifampicin xây dựng được là mô hình một ngăn, giá trị AUC trung bình và trung vị là 50,565 và 45,99 mg.h/l dựa trên nồng độ Rifampicin đo được. MIC của Rifampicin xác định được ở 123 bệnh nhân hầu hết trong khoảng 0,25-1 µg/ml. Chỉ có 16/123 bệnh nhân đạt đích PK/PD với AUC/MIC>271, tỷ lệ đạt đích rất thấp ở MIC>0,25 µg/ml; khi MIC≥1 µg/ml 0% đạt đích PK/ PD. Kết luận: đặc điểm PK và PD của Rifampicin có sự biến thiên lớn giữa các cá thể. Có một tỷ lệ lớn không đạt chỉ số đích PK/PD tối ưu. Do đó cần có hiệu chỉnh liều Rifampicin hiện tại để nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24614
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.