Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24642
Title: Hiệu qủa từ thực hiện Nghị quyết 03 của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương
Authors: Nguyễn, Thành Nam
Keywords: Hiệu qủa từ thực hiện
Nghị quyết 03
Đảng bộ
Khối các cơ quan Trung ương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.37-40
Abstract: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện có 63 đảng bộ trực thuộc và hơn 6.5 đảng viên. Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; ngăn ngừa vi phạm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24642
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
812.41 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.