Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24693
Title: Sử dụng mô hình toán kiểm tra hiệu quả gây bồi, nâng bãi tại Sóc Trăng và Cà Mau
Authors: Mai, Trọng Luân
Mai, Cao Trí
Hoàng, Thị Linh Giang
Nguyễn, Thị Thanh Loan
Keywords: Hiệu quả gây bồi
Hiệu quả giảm sóng
Mô hình toán
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(01) .-Tr.42-46
Abstract: Việc áp dụng các mô hình toán để mô phỏng quá trình truyền sóng ven bờ, tương tác sóng, dòng chảy và vận chuyển bùn cát rất phổ biến hiện nay. Bài báo đề xuất kết hợp hai mô hình toán Swash và XBeach để tính toán hiệu quả gây bồi cho 2 tiểu khu vực tại Sóc Trăng và Cà Mau. Quy trình tính toán được bắt đầu với Swash để tính ra chiều cao sóng sau khi giảm và sau đó dùng XBcach để tính vận chuyển bùn cát và bồi lắng. Kết quả tính toán cho thay, tốc độ gây bồi trung bình đạt 30-35 cm/năm, và kết quả này tương đối chính xác trong phạm vi dài 30 m phía sau tường mềm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24693
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.04 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.220.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.