Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24715
Title: Công bố quốc tế trong khoa học xã hội và nhân văn : Những văn để đặt ra
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn
Keywords: Công bố quốc tế trong khoa học xã hội và nhân văn
Những văn đề đặt ra
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 08(725) .- Tr.25-27
Abstract: Công bố quốc tế có vai trò quan trọng trong đóng góp tri thức và khẳng định năng lực, chất lượng nghiên cứu của các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu và quốc gia. ở Việt Nam trong một vài năm gần đây, mặc dù số lượng và chất lượng các công trình công bố quốc tế đã tăng lên đáng kể, nhưng công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) vẫn thấp hơn so với lĩnh vực khoa học tự nhiên (KHTN). Bài viết phân tích, đánh giá tình hình công bố quốc tế trong lĩnh vực KHXH&NV; từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy công bố quốc tế trong lĩnh vực này ở Việt Nam thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24715
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.232.133.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.