Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24786
Title: Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông trong dạy học Hóa học theo mô hình Blended Learning
Authors: Nguyễn, Văn Đại
Đào, Thị Việt Anh
Keywords: Năng lực tự học
Blended learning
Học sinh
Dạy học Hóa học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 458 .-Tr.45-50
Abstract: Blended learning là mô hình dạy học đang được áp dụng ngày càng rộng rãi ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Australia,… Mô hình này có nhiều ưu điểm trong việc phát triển năng lực tự học của học sinh. Bài viết đề xuất 3 nguyên tắc và quy trình 7 bước xây dựng khung năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông trong dạy học Hóa học theo mô hình Blended learning, khung năng lực gồm 4 năng lực thành tố với 10 tiêu chí (biểu hiện).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24786
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.