Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24948
Title: Những diễn biến chính trị mới và triển vọng của phong trào cánh tả ở khu vực Mỹ La -Tinh
Authors: Nguyễn, Thu Hà
Trần, Thọ Quang
Keywords: Những diễn biến chính trị mới
Phong trào cánh tả ở khu vực Mỹ La -Tinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 927 .- Tr.102-106
Abstract: Cuộc bầu cử vào tháng 12-2018 tại Chi-lê với chiến thắng của lãnh đạo cánh hữu Xê-bát-tiên Pi-nê-ra (Sebastian Pihera) đã đánh dấu một giai đoạn vô cùng khó khăn trong phong trào cánh tả ở khu vực Mỹ La-tinh, báo hiệu một thời kỳ lực lượng cực hữu đã giành được quyền chi phối ở khu vực này. Các ứng cử viên cực hữu ở các nước khu vực Mỹ La-tinh trong nhưng năm gần đây đã giành được số phiếu rất cao và trở thành lãnh đạo ở một số nước trong khu vực này, như ở Ác-hen-ti-na (năm 2015), Bra-xin (năm 2016), và Pa-ra-goay (năm 2018).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24948
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
905.2 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.