Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25018
Title: Kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020
Authors: Tô, Trung Thành
Keywords: Tăng trưởng
Doanh nghiệp
Tỷ giá
Lạm phát
Năng suất
Chính sách thương mại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 271 .- Tr.2-18
Abstract: Năm 2019, mặc dù kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức 7,02%, gần mức tăng cao kỷ lục trong vòng hơn một thập niên của năm 2018. Những động lực đóng góp chính vào tăng trưởng, về phía sản xuất tiếp tục là khu vực Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với ngành công nghiệp chế biến chế tạo, về phía chi tiêu là tiêu dùng nội địa và thặng dư thương mại tăng cao. Lạm phát, tỷ giá ổn định cũng là nliừng diêm sáng của kinh tế năm 2019. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn chưa dựa vào khoa học và công nghệ để tăng trưởng, năng suất lao động chưa có cải thiện đáng kể, khu vực tư nhân vẫn gặp nhiều rào cản phát triển, dư địa chính sách tiền tệ và tài khóa vẫn đang bị thu hẹp. Trong năm 2020 và những năm sắp tới, Chính phủ cần kiên định cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh một cách thực chất cho khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời nâng cao khả năng chống đỡ của nền kinh tế đối với những biến động bất ổn từ thế giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25018
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.64 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.