Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25042
Title: Nghiên cứu biện pháp chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của vòi phun Common - Rail trên động cơ Diesel
Authors: Lương, Đình Thi
Phạm, Xuân Phuong
Nguyễn, Hoàng Vũ
Nguyễn, Xuân Đạt
Nguyễn, Hà Hiệp
Lê, Tiến Dưong
Keywords: Common rail
Áp suất
Lưu lượng
Động cơ diesel
Ông tích áp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.152-156
Abstract: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu biện pháp chấn đoán tình trạng kỹ thuật vòi phun của hệ thống nhiên liệu diesel kiểu common rail. Hệ thống được mô phỏng bằng phần mềm GT-Suite và được kiểm chứng bằng kết quả thực nghiệm để đảm bảo độ chính xác. Một số tình trạng kỹ thuật điển hình của vòi phun được xác nhận bằng cách đo diễn biến áp suất trong xi lanh, diễn biến áp suất và lưu lượng trong ống tích áp (rail), từ đó cụ thể xác định được hư hỏng của vòi phun để có biện pháp khắc phục phù hợp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25042
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.