Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25108
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ, Đình Bảo-
dc.contributor.authorĐinh, Đức Trường-
dc.contributor.authorNguyễn, Phúc Hải-
dc.contributor.authorPhạm, Tấn Phát-
dc.date.accessioned2020-06-15T07:56:01Z-
dc.date.available2020-06-15T07:56:01Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-0012-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25108-
dc.description.abstractNghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới môi trường ở Việt Nam, sử dụng phân tích hồi quy trên dữ liệu điều tra doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả thực nghiệm cho thấy nếu các doanh nghiệp EDI áp dụng công nghệ tiên tiến hơn sẽ có tác dụng giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, những đặc tính của ngành đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định mức độ tác động của doanh nghiệp tới môi trường. Trên cơ sở này, chúng tôi đưa ra khuyến nghị Việt Nam cần gắn chính sách thu hút và sử dụng EDI với chính sách điều tiết các ngành kinh tế.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 273 .- Tr.2-10-
dc.subjectĐầu tư trực tiếp nước ngoàivi_VN
dc.subjectMôi trườngvi_VN
dc.subjectPhát thải CO₂vi_VN
dc.titleTác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới môi trường ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.