Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25157
Title: Tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam và giải pháp ứng phó
Authors: Trần, Thọ Đạt
Keywords: Covid-19
Khủng hoảng toàn cầu
Tăng trưởng kinh tế
Chính sách tài khóa
Chính sách tiền tệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 274 .- Tr.14-22
Abstract: Đại dịch Covid-19 mặc dù ban đầu là khủng hoảng y tế những tác động đến kinh tế là rất nghiêm trọng và đang có nguy cơ dẫn đến khủng hoảng toàn cầu theo cách chưa có tiền lệ. Tại Việt Nam, tác động của Covid-19 là rất lớn, thể hiện ở các số liệu thống kê quý 1/2020 ở mức xấu nhất trong nhiều năm vừa qua. Các chính sách ứng phó của Chính phủ hiện nay được cho là phù hợp và đúng hướng, tuy nhiên đang đối diện với nhiều ràng buộc chính sách. Các kịch bản dự báo kinh tế năm 2020 đều cho thấy tăng trưởng Việt Nam sẽ ở mức rất thấp, trước khi hồi phục mạnh mẽ trong năm 2021.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25157
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.